Τρόποι Πληρωμής

Α) Πληρωμή κατά την παράδοση

    Θα πληρώσετε στον διανομέα κατά την παράδοση της παραγγελίας σας 

Β) Πληρωμή με κάρτα σε POS 

    Θα πληρώσετε στον διανομέα με κάρτα σε εγκεκριμένο POS  κατά την παράδοση της παραγγελίας σας  

Όλες οι συναλλαγές σε αυτον τον ιστότοπο γίνονται σε Ευρώ.

Η aggelakis-grill.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει οποιαδήποτε παραγγελία για λόγους ελέγχου ασφαλείας ή ακόμη και να την ακυρώσει.

* Τα επιπλέον έξοδα προκύπτουν από χρεώσεις της επιχείρησης που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της συναλλαγής και δεν είναι της aggelakis-grill.gr . Αυτά τα έξοδα καλύπτονται από τον πελάτη.